Etisk Dyrehold

Vi følger alle lover og regler samt forskrifter fra Mattilsynet og pålegger alle våre leverandører å gjøre det samme. Dette konstanterer vi ved selvsyn da vi besøker samtilige leverandører i forbindelse med levering til vårt virke.

Eirik Bræk